Державний екзамен

Перелік питань до державних комплексних екзаменів зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за освітніми програмами «Монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів інформатизації» та «Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та оргтехніки» розміщені в середовищі дистанціного навчання Google Classroom в групі “Державні екзамени”.