Подання заяви

Подання у 2020 році заяв в паперовій формі вступників, що планують здобувати фахову передвищу освіту на основі базової тсередньої освіти, може здійснюватися шляхом надсиланням заповнених заяв встановленої форми на електрону адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, в терміни, визначені в розділі VI умов прийому 2020 року. Факт подання кожної заяви електроною поштою реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви та надсилає підтвердження отримання заяви вступнику разом з розкладом вступних іспитів. У такому випадку заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу освіти в день першого іспиту до його початку.  До заяви додаються скан окпії (фото) документа про освіту та додатку до нього, паспорта громадянина України.

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Освітня програма: Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

Перейти до заповнення заяви онлайн

Завантажити заяву

ОК

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Освітня програма: Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та оргтехніки

Перейти до заповнення заяви онлайн

Завантажити заяву

ТО

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Освітня програма: Монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів інформатизації

Перейти до заповнення заяви онлайн

Завантажити заяву

ЗІ