Лабораторія інтерактивних технологій


Лабораторія забезпечує вивчення дисциплін :

  1. Бази даних
  2. Системне програмування
  3. Мережні операційні системи

Студенти навчаються:

  1. Створювати бази даних MySQL, MongoDB, Neo4j
  2. Встановлювати та адмініструвати операційні системи
  3. Здійснити вибір, встановлювати та налагоджувати необхідне програмне забезпеченя
  4. Основам візуального програмування, особливостям програмування в різних середовищах
  5. Працювати з інформаційними ресурсами Internet

 

Наступна лабораторія