Лабораторія комп’ютерних мереж


Лабораторія забезпечує вивчення дисциплін:

  1. Мережеві операційні системи
  2. Операційні системи

Студенти навчаються:

  1. Встановлювати та адмініструвати операційні системи (ОС)
  2. Здійснювати аналіз процесу завантаження ОС
  3. Працювати з командною оболонкою ОС
  4. Працювати з файловою системою
  5. Встановлювати, оновлювати та видаляти програмне забезпечення, контролювати його роботу
  6. Забезпечувати захист ОС і налаштовувати мережевий друк
  7. Працювати з пристроями вводу-виводу інформації; прикладним програмним забезпеченням загального й навчального призначення: операційною системою, редакторами текстів, графічними редакторами, електронними таблицями, інформаційно-пошуковими системами, програмами для роботи з електронною поштою і телеконференціями
  8. Здійснювати пошук інформації в глобальній мережі Інтернет

Наступна лабораторія