Вітаємо викладачів та студентів нашого коледжу з успішним проходженням акредитації

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України  від  03 червня 2020 р. № 754,  наш коледж  акредитований за трьома  освітньо-професійними програмами :  Обслуговування комп’ютерних систем і мереж; Монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів інформатизації; Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та оргтехніки.