Дисципліни професійного спрямування

Спеціалізовані дисципліни за навчальними планами

Інформатики

in

Отримуються навивики роботи з комп’ютером на користувацькому рівні. Вивчаються алгоритми написання програм з використанням Pascal.
Мікроконтролери та їх програмування

mik

Вивчення сучасної елементної бази обчислювальних систем – цифрових функціональних пристроїв, мікропроцесорів, мікроконтролерів, PLIS (Програмованих цифрових логічних матриць Altera), на базі яких розробляються мікроконтролерні та мікропроцесорні системи, а також написання програм мовою Асемблер, яка здійснює керування системою.
програмування

ci

Навички програмування мовою C++
Організація баз даних

mysql

Навички роботи з комп’ютерними базами даних MySQL, ACCESS
Комп’ютерна електроніка

22

Вивчення принципів функціонування аналогових та цифрових радіокомпоненнтів, а також функціонування електронних пристроїв на їх основі
Операційні системи.

os

Навики становлення і налаштування операційних систем Windows, Linux, Unix
Програмування в Intemet

web

Навички програмування в Intemet за допомогою HTML, CSS, JavaScript, PHP, jQuery, Node.js
Програмування

Java

Написання програм та додатків на мові програмування java
Теорія електричних та магнітних кіл

699854

Вивчення принципів функціонування елетричних та та магнітних кіл, розрахунок та вимірювання характеристик параметрів сигналів
Алгоритми і методи обчислень

Алг1

Вивчаються алгоритми сортування та пошуку даних в інформаційних системах. Методи наближених обчислень, для вирішення технічних задач з програмування
Комп’ютерна логіка

завантаження

Вивчаються комп’ютерна логіка, логічне множення І (AND), логічне додавання АБО(OR), інверсія NOT, карти Карно
Інженерна та комп’ютерна графіка

72125069

Робота в середовищах обробки зображень. Вивчення інженерних креслень. Створення 2D та 3D зображеннь