Попередня лабораторія

програмування

Лабораторія забезпечує вивчення дисциплін:

  1. Основи інформатики.
  2. Програмування.

Студенти навчаються:

  1. Здійснювати вибір, встановлювати та налагоджувати необхідне програмне забезпеченя.
  2. Перевести поставлену задачу на алгоритм мови програмування, розробити програмний код.
  3. Здійснювати запуск та відлагодження програми, аналізувати результати виконання програми та вносити зміни.
  4. Основам візуального програмування, особливостям програмування в середовищі Delphi та Pascal.
  5. Працювати з пристроями вводу-виводу інформації, прикладним програмним забезпеченням загального й навчального призначення: операційною системою, редакторами текстів, графічними редакторами, електронними таблицями, інформаційно-пошуковими системами, програмами для роботи з електронною поштою і телеконференціями.

 

Наступна лабораторія